Tel: 902 107 147
04:22 h
Información Información Información

Sistema Guals® cobreix la
traçabilitat del camp a la taula a temps real, passant pels diferents processos
de transformació.

Seguretat i qualitat agroalimentàries

Sistema Guals® cobreix la traçabilitat en el sector agroalimentari, des del campo/granja al consumidor final, amb l'objetiu d'aconseguir un sistema segur de subministrament d'aliments i complir amb els requisits legales de seguretat: Normativa Europea de Traçabilitat, recollida en el Reglament CE 178/2002.

S'enten com a traçabilitat: Possibilitat de trobar i seguir el rastre a través de totes les etapes de producció, transformació i distribució d'un aliment, un pinso, un animal destinat a la producció d'aliments o una substància destinats a ser incorporats en aliments o pienso o amb possibilitat de ser-ho.

El Reglament (CE) n 178/2002 del Parlament Europeu i el Consell, que té com a primer objetiu el d'aproximar conceptes, principis i procediments de cara a la lliure circulació d'aliments segurs i saludables, en el seu article 18, introdueix amb caràcter horitzontal, per a totes les empreses alimentàries i de pinsos, l'exigència de disposar des de gener de 2005 d'un sistema de traçabilitat.

 

La traçabilitat és la possibilitat de seguir el rastre d'un aliment des del seu origen fins que arriba al consumidor. Per tant, suposa la capacitat de conèixer en cada moment l'origen, transformació i distribució de qualsevol aliment.

 

¿Per què és important tenir la traçabilitat dels productes que consumim? 

 

Els consumidors ens sentim més satisfets i confiats amb els productes que consumim, tenint la garantia que existeix transparència informativa al llarg de tota la cadena agroalimentaria. La possibilitat de identificar un aliment o els seus components des de l'origen fins a la disposició del consumidor es considera un aspecte important de la seguretat del producte, així doncs la confiança del consumidor i les expectatives d'aquest davant el producte son majors.

 

Ens agrada saber que mengem i com ens alimentem. Així podem evitar aquells aliments o components que ens fan mal (al·lèrgies, etc) i escollir els qué més seguretat ens aporten.

 

L'eficàcia de la traçabilitat, des de la perspectiva del consumidor, depen de que es realitzi de forma adequada, verdadera, llegible, completa i verificada.

 

En cas de problemes sanitaris, queixes de clients, errors en la producció, etc., l'operador econòmic pot retirar els productes amb la màxima rapidesa. També és capaç de determinar la causa del problema i demostrar-ho amb la deguda diligència, aixó com decidir el destí dels productes. La gestió eficaç en cas de crisis redueix considerablement els danys en la imatge comercial de la marca

 

L'Administració pot actuar de forma més eficaç en la gestió d'alertes sanitàries, intoxicacions, etc., reduïnt les alarmes entre la població, que tant perjuici suposen, tant pels consumidors com pel sector industrial.

 

Tanmateix, l'Administració pot depositar major confiança en els establiments que tenen implantat un sistema de traçabilitat.

 

Sistema Guals compta amb uns sòlids coneixements i una trajectòria contrastada en el sector agroalimentari i en el sector de la informàtica per a poder portar a terme la traçabilitat dels seus productes, proporcionar confiança als consumidors degut que els productes es produeixen amb la convenient transparència informativa al llarg de tota la cadena agroalimentària (des del productor al consumidor) i complir amb la Normativa Europea de la Traçabilitat.